All posts in TÌM HIỂU CÔN TRÙNG

Mối cánh

Trong tổ mối trưởng thành, bao giờ cũng có thành phần mối cánh. Mối cánh là do mối non trải qua một số lần lột xác mà thành. Chúng cũng đi kiếm ăn như mối...
diệt côn trùng

Loài gián Mỹ

LOÀI GIÁN MỸ Tên khoa học: Americana Periplaneta Kích thước: khi trưởng thành hơn 50 mm (3 inch). Màu sắc: gián trưởng thành có màu nâu đỏ hoặc màu gỗ gụ. Phía sau...
1 2