All posts tagged cach diet gian

diệt côn trùng

Loài gián Mỹ

LOÀI GIÁN MỸ Tên khoa học: Americana Periplaneta Kích thước: khi trưởng thành hơn 50 mm (3 inch). Màu sắc: gián trưởng thành có màu nâu đỏ hoặc màu gỗ gụ. Phía sau...
cách diệt gián

Loài gián

Gián thuộc Lớp Côn trùng (Insecta), bộ Cánh gián Blattodea. Tên của Bộ này xuất phát từ tiếng Hy Lạp là blatta, có nghĩa là gián (cockroach). Gián tồn tại khắp thế...