All posts tagged phương pháp diệt gián

diệt côn trùng

Loài gián Mỹ

LOÀI GIÁN MỸ Tên khoa học: Americana Periplaneta Kích thước: khi trưởng thành hơn 50 mm (3 inch). Màu sắc: gián trưởng thành có màu nâu đỏ hoặc màu gỗ gụ. Phía sau...