Dịch vụ kiểm soát côn trùng là dịch vụ cung cấp giải pháp để kiểm soát mức độ thiệt hại cũng như ngăn chặn khả năng xuất hiện của côn trùng tại một khu vực nhất định.

Côn trùng được xem là nguyên nhân gây ảnh hưởng đén sức khỏe của con người, hệ sinh thái và nền kinh tế.

Có ba thiệt hại chính do côn trùng gây ra:

Gây ra dịch bệnh (ruồi, muỗi, chuột)

Ảnh hưởng tới nguyên liệu tươi sống dùng trong sản xuất thực phẩm (ruồi, muỗi, chuột, kiến, gián)

Gây thiệt hại đến công trình xây dựng (loài mối, mọt)

VIỆT NAM PEST CONTROL

Chia sẻ:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on vk
VK
Share on tumblr
Tumblr