Tag: Dùng thuốc diệt mối dạng bột để gây bệnh cho mối.