All posts tagged dat hop nhu moi

Hộp nhử mối

Hộp nhử mối gồm các miếng gỗ  thông có tẩm chất dẫn dụ để nhử mối thợ xuất hiện nhiều, tập trung. Sau khi một lượng mối lớn tập trung trong hộp thì...